ધામરડા સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, ધામરડા.

સ્ટાફની માહિતી

� �.�.��

Designation:�� 
Mobile:9428546797 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:9898374797 

� � ��

Designation:� �� 
Email:chauhan.pushpendrasinh@gmail.com 
Mobile:09429079797 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9712323571 

� � ��

Designation:�� 
Mobile:9974033417 

� � ��

Designation:�� 

� � ��

Designation:� �� 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.dshsdhamarda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 1,750