ધામરડા સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, ધામરડા.

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ.એસ.શાહ

Designation:આચાર્ય 
Mobile:9428546797 

પરમાર મનહરભાઇ ધુળજીભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9898374797 

ચૌહાણ પુષ્પેન્દ્રસિંહ ગિરવસિંહ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:chauhan.pushpendrasinh@gmail.com 
Mobile:09429079797 

શ્રીમતિ દક્ષાબેન શાંતિલાલ વરીઆ

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Mobile:9712323571 

પરમાર રાયસિંગભાઇ ભગવાનભાઇ

Designation:સેવક 
Mobile:9974033417 

મોરી રામસિંગભાઇ સેનાભાઇ

Designation:સેવક 

સોની કિશોરભાઇ દાડમમંદ

Designation:જુનિયર કલાર્ક 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.dshsdhamarda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 16,033